• AMERICAN AUGERS

    American Augers je americký výrobce řízených vrtných souprav pro velké projety, strojů pro přípravu a recyklaci výplachové kapaliny a strojů pro řízené šnekové vrtání.

    Kontaktujte nás